Přebírání sponzorského daru

21.05.2018 20:52

Tímto bychom rády poděkovaly společnosti PFM Group za sponzorský dar ve výši 30 000Kč a zároveň panu starostovi Drago Sukalovský za sprostředkování tipu na naše mateřské centrum. Jelikož nás čeká stěhování do kulturního domu, a s tím spojené další náklady na dovybavení, stěhování, atd., určitě tento dar bude naplno využit.
Ještě jednou DĚKUJEME!!

 

Fotky zde.